Miljö & kvalité

Kvalitetspolicy

För Betong Bygg Västra innebär kvalitet att vi tar ansvar våra uppdrag och kunder.

Vår målsättning är att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder skall kunna 
lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi arbetar aktivt för att alla våra medarbetare 
skall känna sej delaktiga i strävan efter ständiga förbättringar.


Miljö- & Arbetsmiljöpolicy

Vi på Betong Bygg Västra arbetar målinriktat med at bedriva vår verksamhet på ett sådant sätt som 
ger en så god och hälsosam miljö som möjligt för vår natur och människorna runt om kring oss.

Vi vill försöka påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att tänka miljösmart redan vid 
planeringsfasen.

Vi känner till och följer gällande lagar och förordningar och arbetar aktivt med att minimera de 
föroreningar som vår verksamhet kan ge upphov till. Vi tar ansvar för miljön!

Vi vill att våra anställda skall må bra. Därför arbetar vi systematiskt med vår arbetsmiljö, vilket 
innebär att vi kartlägger risker, vidtar åtgärder för att undvika olyckor och ohälsa på arbetsplatsen 
samt för att skapa en god arbetsmiljö i övrigt för våra medarbetare.


För oss är det viktigt att må bra!
id06logoid06logo
id06logo
ID06 innebär obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatser i Sverige.
Detta är ett steg i strävan för tryggare arbetsplatser och minskad ekonomisk brottslighet.